MONEY MANAGEMENT

0
135
MONEY MANAGEMENT

การบริหารจัดการทางการเงิน คืออะไร

ในการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จนั้น นักลงทุนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการบริหารจัดการทางการเงิน สําหรับการลงทุนแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่สําคัญมาก มีนักลงทุนหลายรายที่มีเทคนิคยอดเยี่ยม แต่กลับมีการบริหาร จัดการทางการเงินไม่ดีเท่าไร ส่งผลให้เขาไม่ประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ในขณะที่นักลงทุน ที่มีเทคนิคไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไร แต่มีการบริหารจัดการทางการเงินที่อยู่ในระดับดีกลับประสบความสําเร็จในตลาด การบริหารจัดการทางการเงินจัดเป็นกุญแจสําคัญในการซื้อขายสกุลเงินและทรัพย์สินอื่นๆ โดยทั่วไปนักลงทุน มักจะละเลยในเรื่องดังกล่าว จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลงทุนของนักลงทุนเหล่านั้น

แม้ว่าจะสามารถทํากําไรได้เป็นอย่างดีนักลงทุนไม่ควรมองข้ามการบริหารจัดการทางการเงิน ในการซื้อขาย ทุกครั้งควรจะมีการวางแผนทํากําไรและวางแผนป้องกันการสูญเสีย การสูญเสียเพียงเล็กน้อยหลายครั้งจะทําให้ นักลงทุนต้องหารายได้จํานวนทีมากกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อชดเชยกับความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้่

หลักการบริหารจัดการทางการเงินที่สําคัญ
ปฏิเสธการใช้อารมณ์ในการซื้อขาย

นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในตลาดเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินแนวโน้มของกราฟ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่อารมณ์จะทําให้ประสบความสําเร็จในการซื้อขายทุกครั้ง นักลงทุนที่อยู่รอดในตลาด มักจะมองหาปัจจัยพื้นฐานและข่าวสารอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาเพื่อทําการวิเคราะห์แนวโน้มของกราฟ แทนการใช้อารมณ์

การใช้คําสั่ง Pending Orders แทนการใช้คําสั่ง Instant Execution เมื่อราคาไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้แต่นักลงทุนมีมุมมองว่าราคาจะเคลื่อนไหวระดับหนึ่ง การใช้คําสั่ง Pending Orders แทนการใช้คําสั่ง Instant Execution จัดเป็นปัจจัยในการลดความเสี่ยงอย่างมาก นักลงทุน ไม่ต้องรับภาระในการผันผวนของราคามากจนเกินไป ส่งผลให้ได้รับโอกาสในการทํากําไรมากขึ้น

การตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P)

ในการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ตลาดมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในการซื้อขาย แต่ละครั้ง Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) จึงมีความสําคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง หากเกิดความสูญเสียก็สูญเสียในระดับที่รับได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ นักลงทุนมากนัก

คู่มือการซื้อขายสําหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น ขนาดของการซื้อขาย

นักลงทุนหลายรายซื้อขายเกินกําลังของตน (Overtrade) นั่นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก เพราะหากเกิดความผิดพลาด นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่าตัว การซื้อขายที่ดีในตลาดนั้นควรจะมีค่า ไม่เกิน 15% ของวงเงินที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน

การซื้อขายตามแนวโน้ม

นักลงทุนที่ซ้อขายตามแนวโน้มของราคานั้นื ส่วนใหญ่จะสามารถอยู่รอดในตลาด การปรับตัวของนักลงทุนต่อ ราคากราฟที่เคลื่อนไหวในแต่ละวันมีความสําคัญมาก หากนักลงทุนไม่ได้ซื้อขายตามแนวโน้มมีโอกาสเสี่ยง ในการขาดทุนสูงกว่าปกตินักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะแนะนําให้นักลงทุนซื้อขายตามแนวโน้มด้วยเหตุผลข้อนี้

ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญก่อนซื้อขายจริง

แม้ว่านักลงทุนจะมีเทคนิคทียอดเยี่ยม่ มีการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม หากขาดการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ แล้ว โอกาสในการเกิดความผิดพลาดเมื่อซื้อขายจริงจะยังคงมีอยู่โบรกเกอร์หลายรายเข้าใจถึงข้อจํากัดดังกล่าว จึงได้แนะนําให้นักลงทุนเปิดบัญชีทดลองใช้งานก่อน (Demo) เมื่อนักลงทุนมีความพร้อมแล้ว การเปิดบัญชี ซื้อขายจริงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป