โปรแกรม MetaTrader 4

0
207
โปรแกรม MetaTrader 4

MetaTrader 4 เป็นหนึ่งในรูปแบบของ Client Terminal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายออนไลน์ จะถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักลงทุน โดยมีคุณสมบัติหลักคือการแสดงราคาและข่าวในโหมดออนไลน์ การซื้อขายสกุลเงินและหลักทรัพย์การควบคุมและการจัดการของตําแหน่งที่เปิดและคําสั่งซื้อที่ค้างอยู่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การทดสอบและการเพ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายิ MetaTrader 4 สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตั้งแต่98SE ขึ้นไป

 

การเปิดบัญชีDemo Accounts

บัญชีทดลองสามารถเปิดได้ผ่าน MetaTrader 4 โดยไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีผ่านโบรคเกอร์

โปรแกรม MetaTrader 4

 

จากนั้นโปรแกรมจะให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากเสร็จสิ้นการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะสร้างบัญชีทดลองที่สามารถนําไปใช้งานได้แต่หากต้องการเปิดบัญชีจริงต้องผ่านโบรคเกอร์หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตลาดปริวรรตเงินตราเท่านั้น

File         คําสั่งเกี่ยวกับแผนภูมิการจัดเก็บข้อมูลในอดีต ข้อมูลของลูกค้าและการพิมพ์ข้อมูล

 

View      แถบเครื่องมือการจัดการบริหารคําสั่ง (Market Watch, Data Window, Navigator, Terminal และ Tester) รวมไปถึงการทํา Full Screen

Insert   การจัดการอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค การลากเส้นต่างๆ และวัตถุอื่น ๆ

 

Charts การตั้งค่าการแสดงผลของบาร์,การเลือกประเภทของกราฟ, ขนาด, การจัดการ Object, Volume, การแสดงเส้น Grid รวมไปถึงการย่อ-ขยายกราฟ

 

Tools การตั้งค่าและการเรียกข้อมูลทั่วไปของ Client Terminal รวมไปถึงการเรียกใช้งาน MetaEditor Window รายชื่อของกราฟที่กําลังแสดงผลให้หน้าจอของ MetaTrader 4

 

Help      คู่มือผู้ใช้งานและข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม MetaTrader 4

Periodicity Toolbar

คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 5 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 15 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 30 นาที คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 ชั่วโมง คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 4 ชั่วโมง คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 วัน คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 สัปดาห์ คําสั่งเลือกระยะเวลาใดๆ ในกราฟ ให้เป็นช่วงเวลาแสดงผลใน 1 เดือน

 

Copy              คัดลอกข้อมูลลงในคลิปบอร์ดสําหรับการใช้งานอื่นๆ สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl+C แทนได้

 

Last Data แสดงหรือซ่อนข้อมูลล่าสุด ข้อมูลที่ผ่านมาจะปรากฏในหน้าต่าง

Auto Arrange  ตั้งค่าขนาดคอลัมน์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้าต่าง;

Grid                 แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

 

Show             แสดงหรือซ่อนข้อมูลใดๆ ของบาร์

 

 

Navigator

 

หน้าต่าง Navigator ประกอบไปด้วย Open Accounts, Expert Advisors, Indicators และ Scripts หน้าต่างนี้จะช่วยให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วในคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรม สามารถใชปุ่มลัด้ Ctrl+N แทนได้

Accounts รายการบัญชีที่นักลงทุนเข้าสู่ระบบ สามารถเปิดบัญชีทดลองใหม่หรือลบบัญชีเก่า ไม่จํากัดจํานวน

Indicators รายการของตัวชี้วัดทางเทคนิค อินดิเคเตอร์เป็นตัวแทนเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงราคา การใช้งานให้ลากรายการที่ต้องการลงไปในกราฟ

 

Expert Advisors รายชื่อของ Expert Advisors ที่มีอยู่ทั้งหมด Expert Advisors ใน Terminal เป็นโปรแกรมที่ ช่วยซื้อขายอัตโนมัติจากกิจกรรมการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในการสร้างและปรับเปลี่ยน Expert Advisors จะต้องแก้ไขโดยการเรียกใช้งาน MetaEditor

 

Scripts ตัวชี้วัดที่กําหนดเองและสคริปต์ที่มีการจัดการ การใช้งานคล้ายกับ Expert Advisors Favorites Tab ฟังก์ชั่นที่ใช้เป็นประจําภายใน Navigator ในส่วนนี้เช่น อินดิเคเตอร์ที่ชื่นชอบ

 

Terminal

 

หน้าต่างแบบมัลติฟังก์ชั่นที่มีไว้สําหรับการตรวจสอบการซื้อขาย การเรียกดูประวัติย้อนหลัง การวิเคราะห์ข่าว การแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน การซื้อขายอินดิเคเตอร์การซื้อขายสัญญาณ รวมไปถึงรายงานข้อผิดพลาดต่างๆ

ส่วนปกติของ Tester

Settings การตั้งค่าของการทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ของ Expert Advisors
รวมไปถึงระยะเวลาที่จะทดสอบ
Results การแสดงผลการดําเนินงานโดย Expert Advisors
Graph การแสดงผลการทดสอบในกราฟ
Report รายงานการทดสอบโดยละเอียด ตัวชี้วัดจํานวนมากของการทดสอบและประสิทธิผลของ
Expert Advisors สามารถพบได้ที่นี่

Journal บันทึกการดําเนินการทั้งหมดและข้อความแจ้งเตือนของ Expert Advisors จะถูกบันทึกไว้ที่นี่

ส่วนพิเศษของ Tester

Optimization Results

ข้อมูลเกี่ยวกับการการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการศึกษา รวมทั้งปัจจัยการผลิตในการทํากําไรและข้อมูลอื่นๆ Optimization Graph

ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพ Expert Advisors รายงานเป็นกราฟ

Tick Charts

ส่วนของกราฟอันพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของราคาสามารถวิเคราะห์ได้ในส่วนนี้ ลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละกราฟใน Terminal สามารถตั้งค่าได้เองตามที่นักลงทุนต้องการ โดยใช้ปุ่ม F8 จะปรากฏหน้าจอคุณสมบัติขึ้นมา

คําสั่งในส่วนของแถบ Colors

Background สีพื้นหลังของกราฟ

Foreground สีของ Scales และ OHLC Line
Grid สีของ Grid
Bar Up สีของขอบแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาขึ้น
Bar Down สีของขอบแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาลง

Bull Candle สีของลําตัวแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาขึ้น
Bear Candle สีของลําตัวแท่งเทียนในขณะที่ราคาเป็นขาลง

Line Graph สีของกราฟแบบ Line Chart
Volumes สีของ Volumes

Ask Line สีของเส้น Ask line

Stop Levels สีของเส้น Stop Orders

คําสั่งในส่วนของแถบ Common

Offline Chart

ตัวเลือกสําหรับการตรวจสอบข้อมูลราคาในกราฟที่กําหนด ตัวเลือกนี้จะปิดการใช้งานอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ทตามปกติราคาจะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

Chart on foreground
ถ้าฟังก์ชั่นนี้เปิดใช้งานการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกวางไว้ภายใต้Price Chart

Chart shift

เครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงกราฟสามารถเคลื่อนย้ายด้วยเมาส์แนวนอนภายใน 10 ถึง 50% ของขนาดหน้าต่าง Chart auto-scroll

ถ้าฟังก์ชั่นนี้เปิดใช้งานแท่งกราฟล่าสุดจะปรากฏให้เห็นเสมอ Scale fix One to One

แก้ไขขนาดสเกลของกราฟเป็น 1-1 ปกติแล้วการแก้ไขนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้นที่ ด้านขวาของหน้าต่างเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายของกราฟในแนวตั้ง

Scale fix

ถ้าขนาดสเกลของกราฟยังไม่ได้รับการแก้ไข จะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติในแนวตั้ง Bar chart

การแสดงผลของกราฟแบบ Bar Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+1 แทนได้นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Candlesticks

การแสดงผลของกราฟแบบ Candlesticks Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+2 แทนได้นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Line chart

การแสดงผลของกราฟแบบ Line Chart สามารถใช้ปุ่มลัด Alt+3 แทนได้นอกจากนี้สามารถกดปุ่ม Show OHLC

การแสดงหรือซ่อนเส้น OHLC แต่ระวัง OPEN, HIGH, LOW และ CLOSE (OHLC) มีความสําคัญในการวิเคราะห์ กราฟมาก ดังนั้นตัวเลือกนี้จะมีผลต่อเส้นข้อมูลแบบ Subwindows ของอินดิเคเตอร์โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง Show Ask line

การแสดงหรือซ่อนเส้น Ask line เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงให้เห็นราคา Ask โดยทั่วไปใช้เพื่อควบคุมการซื้อขาย อย่างใดอย่างหนึ่งให้แม่นยํามากขึ้น

Show period separators
การแสดงหรือซ่อนเส้นแบ่งระหว่างสัปดาห์

Show grid

การแสดงหรือซ่อนเส้น Grid ในกราฟ สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + G แทนได้

Show volumes
การแสดงหรือซ่อนปริมาณการซื้อขาย (Volume) สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + L แทนได้

Show object descriptions

การแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในกราฟ

Status Bar

แถบสถานะที่ใช้ใน Terminal บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

เครื่องมือสําคัญในโปรแกรม MetaTrader 4

Indicators

อินดิเคเตอร์มีการคํานวณทางคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับราคา หรือปริมาณการสั่งซื้อเพื่อคาดการณ์การ เปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ เวลาที่จะเปิดหรือปิด Position ได้อีกด้วย สามารถใช้ปุ่มลัด Ctrl + I แทนได้

Period

การเลือกช่วงของระยะเวลาที่ต้องการ (Timeframe) ส่วนใหญ่แล้วจะมี9 รูปแบบให้เลือกคือ M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 และ MN ยกเว้นบางโบรคเกอร์ที่มีการพัฒนาโปรแกรม MetaTrader 4 ให้มีมากกว่านั้น

Zoom

ใช้ในการย่อหรือขยายหน้าจอในส่วนของกราฟ เพื่อให้เข้าถึงแท่งกราฟที่นักลงทุนให้ความสนใจ หรืออีกนัยหน่งคือึ การย่อเพื่อมองแพทเทิร์นของกราฟในภาพรวม

Scrolling

การเรียกใช้งานสามารถกด Shift+F12 ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลราคาในกราฟไปทางซ้าย แต่หากกด F12 เพียง อย่างเดียว ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลราคาในกราฟไปทางขวา

Chart Shift

แถบเครื่องมือ Chart Shift ใช้ในการเลื่อนกราฟเข้ามาทางซ้ายเพื่อให้มีพื้นที่เหลือว่างไว้โดยปกติสามารถ เว้นพื้นที่Chart Shift ได้ตั้งแต่10-50% ของหน้าต่าง

Templates

การบันทึกรูปแบบอินดิเคเตอร์หรือการปรับแต่งค่าในกราฟ สามารถบันทึกไว้เพื่อเป็นแม่แบบให้กับกราฟอื่นได้ เมื่อมีการบันทึกแล้วสามารถเรียกใช้ได้จะให้ผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกันกับต้นฉบับ