แนวรับแนวต้าน

0
204
แนวรับแนวต้าน

แนวรับแนวต้าน คืออะไร

แนวรับ (Support) คือแนวที่มีแรงซื้อขนาดใหญ่มารับราคาไว้ไม่ให้ตกลงไปมากกว่าระดับที่กําหนด ปกติสามารถ มีแนวรับได้มากกว่า 1 แนว การสังเกตแนวรับที่สําคัญคือแนวรับที่มีการสัมผัสกับราคาบ่อยครั้ง โดยทั่วไปแนวรับ เกิดในสภาวะขาลงเท่านั้น แนวรับที่แข็งแรงสามารถหยุดราคาเอาไว้ได้อย่างยาวนาน แนวรับแบ่งได้2 ประเภทคือ แนวรับหลัก (Major Support) และแนวรับรอง (Minor Support)

แนวต้าน (Resistance) คือแนวที่มีแรงขายขนาดใหญ่กดดันราคาไม่ให้สูงไปมากกว่าระดับที่กําหนด ปกติสามารถ มีแนวต้านได้มากกว่า 1 แนว แนวต้านที่สําคัญสามารถบ่งบอกถึงการที่ขายที่ผิดปกติจํานวนมากได้โดยทั่วไป แนวต้านเกิดในสภาวะขาขึ้นเท่านั้น แนวต้านแบ่งได้2 ประเภทคือแนวต้านหลัก (Major Resistance) และ แนวต้านรอง (Minor Resistance)

หากกราฟได้เปลี่ยนทิศทางแล้ว โดยทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้าน จะส่งผลทําให้ราคาสร้างแนวรับแนวต้านใหม่ อันจะทําให้แนวรับหรือแนวต้านเดิมเปลี่ยนหน้าที่ของมันอีกครั้ง จากเดิมเป็นแนวรับอาจจะกลายเป็นแนวต้าน หรือจากแนวต้านอาจจะกลายเป็นแนวรับก็ได้นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้แนวรับแนวต้านในการหาจุดกลับตัว (Rebound) ของกราฟ ซึ่งจุดกลับตัวดังกล่าวจะเกิดในกรณีที่แรงซื้อแรงขายที่มีปริมาณมากเพียงพอต่ออีกปริมาณ หนึ่ง ปกติแล้วมีหลายวิธีที่นักลงทุนให้ความสนใจในการหาแนวรับแนวต้านเช่น การใช้Trendline, Fibonacci Retracement ตลอดจนถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาโดยใช้อินดิเคเตอร์Moving Averages 50

ประโยชน์ของแนวรับแนวต้าน

นักลงทุนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์โดยใช้เป็นจุดส่งคําสั่งซื้อขายให้กับราคา ใช้ในการวิเคราะห์จุดกลับตัวของกราฟ ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มหลัก ใช้วิเคราะห์ทิศทางของราคาในอนาคต ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ ทางจิตวิทยาของตลาด นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถใช้แนวรับแนวต้านเพื่อพิจารณาแนวโน้มในปัจจุบันได้ ในการใช้งานแนวรับแนวต้านในกราฟที่มีระยะเวลายาวนาน จะส่งผลถึงกราฟที่มีระยะเวลาที่สั้นกว่าด้วย จึงทําให้ลดโอกาสในการขาดทุนลงไปได้มาก